19 søkere fra Vågan på to stillinger som sykepleier