Valgte byggfag – i dag eier de sin egen arbeidsplass

foto