Se kartet: Her må fuglene få hekke uten forstyrrelser