– Tanken på å miste akuttfunksjoner gjør meg kvalm