I denne Lofot-kommunen er det størst ledighet i Nordland

foto