— Brannmannskapene har virkelig stått på og gjort en kjempeinnsats