Vil fortsette driften som i dag: – Den mest forsvarlige måten å gjøre det på

foto