– Jeg er helt sjokkert over at en slik beslutning kan tas