Flere trosser skiltingen i denne gaten. Dette sier Politiet

foto