– Jeg ser på det som positivt at unge velger å flytte hit for å jobbe