Rapporten er klar: – Fornorskningen har vært mer inngripende enn tidligere kjent