10 vil bli fysioterapeut, mens fire vil bli dansepedagog