Disse har søkt på stilling som sykepleier i hjemmetjenesten