Dette er innsigelsene mot at kommunen vil ha fortau her