Styrker kontrollen av tunge kjøretøy i Nord-Norge

foto