Starter arbeidet med gang- og sykkelsti til Stranda