Flyplass, samferdsel og arealdisponering viktige temaer

foto