Tilstanden stabil etter skredulykke i Lofoten

foto