Seks og et halvt års fengsel for voldtekt av mindreårig