Søker om tre dispensasjoner for habiliteringsboliger