Søker om tre dispensasjoner for habiliteringsboliger

foto