De siste ukene har det blitt registrert flere smittede i Vågan kommune. I dag, onsdag 3. november, hadde kommunen møte med kriseledelsen for å diskutere smittetall.

I en pressemelding skriver kommuneoverlege Jan Håkon Juul at smittetallet i Vågan er høyt, og at det er sykefravær i nesten alle tjenester, men at det ikke har ført til at brukere ikke kan få tjenestene de må ha. Samtidig skriver han at 2/3 av de smittede er uvaksinerte.

– Det gjør at det ikke er grunn for å tro at vaksinen ikke fungerer. Vaksinen kan beskytter godt mot smitte, og videre-smitte med bakgrunn i mindre symptomer, men er hovedsakelig en beskyttelse av den enkelte mot alvorlig sykdom, skriver Juul.

INNFØRER INGEN TILTAK

Selv om smittetallet er stigende, velger kommunen å ikke innføre tiltak som berammer hele befolkningen.

– Faren for alvorlig sykdom hos barn, til og med hos barn med forhøyet risiko, er veldig lav. Dermed skal det ikke innføres tiltak som rammer hele befolkningen fordi en del voksne ikke ønsker å la seg vaksinere. Den risikoen de tar er deres individuelle valg.

Men det innføres forsterkede smitteverntiltak på sykehjem, institusjon og omsorgsboliger/hjemmetjeneste. Samtidig oppfordres alle sammen til å ta vaksine.

– Kommunen ønsker å påpeke at selv om vaksinering er frivillig – så har man en plikt overfor sine kolleger, venner og familie- og ikke minst seg selv i å ta gode valg.

Samtidig er sykefravær denne høsten bekymringsverdig, mener kommunen.

– Vi har gode planer for hvilke tjenester som er livsnødvendig å gjennomføre, og hvilke som kan skyves på i en krisesituasjon. Befolkningen må derfor også forberede seg på at tjenestenivået i kortere perioder kan gå ned.