Mottok fengselsstraff for å ha utøvd grov vold mot kona