Flere innbrudd i småbåthavnene: – Det er snakk om betydelige verdier