Senterpartirepresentant Troy Shields delte ut litt refs til formannskapet, som snudde på hælen og ikke fulgte innstillingen fra teknisk hovedutvalg. Det samme gjør Jenny Danenbarger, som også stilte spørsmål ved informasjonen som kom i formannskapet, om at ei trebru ikke vil holde vekten av utrykningskjøretøy.

– Det er uheldig at formannskapet ikke har fulgt teknisk utvalg sin innstiling. Vi er rimelig informert, og den bør det høres mer på i fremtiden, sier Troy Shields (Sp).

foto
Jenny Danenbarger (MDG) viser til behandlingen i teknisk hovedutvalg, hvor det ble stilt store spørsmål ved de upresise kostandsoverslagene på prosjektet. Foto: Idar Ovesen

– Hva med klimaplanen

Jenny Danenbarger (MDG) kaller saken underlig, og viser til at hovedutvalget hadde et enstemmig vedtak om å utrede alternativene 1 og 2. Det går på se på kostnadsoverslagene for enten betong- eller trebru, med mer presise summer enn «mellom 1,5 millioner og 9 millioner kroner».

– Det må gjøres et grundig arbeid. Her kan vi nesten komme i samme situasjon som i sykehusbukta. Samtidig, hvis vi ikke skal vedta ei trebru, som samsvarer med klimaplanene våre, er ikke det bra, sier MDG-representanten.

Usikkerhet rundt bæreevnen

Problemet er imidlertid at det skal være en trygghet for innbyggerne på Myrland, skulle det oppstå en alvorlig situasjon. Da må utrykningskjøretøyene kunne bruke brua, og i den sammenhengen ble det i formannskapet redegjort for at ei trebru ikke holder. Men i kommunestyret ble det på ny en diskusjon rundt det, og det er andre steder bygd trebru som holder det absolutt meste av trafikk.

Knut Granlund (MOS) sier det godt kan bygges trebru, og at den i tillegg vil bli billigere.

– Det blir en kombinert konstruksjon av både betong og tre. Det er fullt mulig å lage en trekonstruksjon med betong, som vil bli adskillig billigere enn ei betongbru, sier Granlund.

Oppstart

Teknisk sjef Øyvind Skjørholm minner imidlertid politikerne på at behandlingen torsdag ikke skulle være en direkte bestilling av hva som skal bygges.

– Vi ber ikke om midler, men om retningen å gå. Det er opp til politisk nivå å debattere styrke, type, lengde og bredde. Hva ønsker man å legge i av penger, og hva ønsker man å bygge, sier teknisk sjef Øyvind Skjørholm.