Begrunner 200 millioner kroner til Arctic Race med høy markedsføringsverdi