Det melder departementet i en pressemelding.

– Nå innfører vi enkle endringer for å øke bærekraften i norsk havbruksnæring. Det gjelder blant annet nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming av fisk, i tillegg til bruk og utslipp av legemidler. Rømming er en av de store miljøutfordringene for næringa og derfor har dette vært et viktig arbeid for meg å bidra til bedring på. Norsk havbruksnæring er allerede svært bærekraftig, men med dette har jeg troen på at vi blir enda bedre, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ifølge pressemeldingen innebærer endringen blant annet følgende:

  • En utvidelse av det personelle virkeområdet i akvakulturforskriften

  • Innføring av nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming

  • Endring av krav ved bruk og utslipp av legemidler

  • Endring av forskrift om reaksjoner og sanksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

  • Tilpasninger av regelverket for havbruk til havs

Ved å konkretisere aktørenes krav og plikter ved gjennomføring av aktiviteter som kan medføre rømmingsrisiko, skal endringene bidra til å sikre næringens bærekraft.