Disse ønsker å være ansvarlig for vedlikehold i kommunen