– Vi har det trangt, men vi følger veilederen så langt det lar seg gjøre