Flere på veiene, men færre bilskader i sommer

foto