Naboer og grunneiere kritiske til flere hytter på Hov

foto