Prisen på nettleien til folk kan øke med mellom 10 og 15 prosent, ifølge avisen. Noen andre nettselskaper øker sine priser allerede 1. februar.

Regjeringens strømstøtte varer i utgangspunktet fram til utgangen av mars.

På grunn av den kraftige økningen i strømprisene på slutten av fjoråret, ble kostnadene for nettselskapene ved tap av strøm i nettet mye større i 2021. I tillegg hadde mange av nettselskapene planlagt innføring av en ny modell.

– Vi hadde opprinnelig planlagt en økning i nettleien på cirka 7 prosent i forbindelse med innføring av ny nettleiemodell ved årsskiftet. Så ble innføringen av den nye modellen utsatt til 1. juli. Vi har derfor valgt å utsette prisøkningen til 1. april, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Norges største nettselskap Elvia til avisa.

Også den statlige elavgiften går opp fra april til 19,26 øre/kWh inkl.mva. Det innebærer en økning på 73 prosent fra nivået i vinter. Men samtidig er dette også en reduksjon på nesten 8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.