– Fylkesvegene er langt dårligere stelt enn E10

foto