FAU ved Laupstad oppveksenter ber om at boplikten opprettholdes