Etterlyser bom på Gimsøybrua og flere gang- og sykkelstier

foto