- Frivillig innsats er limet i ethvert lokalsamfunn

foto