– Suksessen reiselivet i Lofoten opplever skaper gevinster for hele samfunnet