Henter inn eksterne bioingeniører: – Vil bidra i kortere engasjement