«Petter Uteligger» og Aleksander Gamme kjører skateboard fra Å i Andøy til Å i Lofoten

foto