Kommunen mener mye av skrotet på Svinøya burde vært kastet