Redningsaksjon utenfor Stamsund – skadet person til sykehus