Anja fra Svolvær har blitt nestleder i dette rådet