– Jeg har sjeldent sett at én bygning kan ha så stor betydning