Beklaget til de pårørende: – Vi kunne vært bedre til å informere