Vil løfte trafikkflyt og trafikksikkerhet i Henningsvær