– Det er en uting å skyte opp raketter i nabolaget