– Jeg er helt i sjokk. Det er nesten sånn at jeg ikke tror det, sier anestesisykepleier på sykehuset i Lofoten Espen Hansen.

Han var helt sikkert på at Lofoten måtte fortsette kampen for å beholde akutt-tilbudet.

Men nå har helseminister Ingvild Kjerkol bedt Helse Nord gjøre nye vurderinger, som betyr at akuttilbudet i Lofoten ikke svekkes.

– Jeg er så rørt og glad. Jeg har tårer i øynene. Endelig kan vi begynne å leve igjen og planlegge for fremtiden, sier Hansen.

 Espen Hansen er anestesisykepleier på Nordlandssykehuset i Lofoten. Foto: Marthe Stoksvik / VG Foto: Espen Hansen

Akuttilbudet skal ikke svekkes

Helse Nord ville fjerne akuttfunksjoner på sykehuset i Lofoten.

Helsepersonell, innbyggere og politikere har reagert kraftig på forslaget, og bedt helseministeren snu.

Tirsdag fortalte Kjerkol i sykehustalen at de vil endre på måten sykehusene finansieres, som gir romsligere økonomiske rammer.

– Det vil si at akuttilbudet i Narvik og Lofoten ikke svekkes, understreker Kjerkol.

Mer penger løser ikke utfordringene i Nord-Norge.

– Det vil fortsatt være behov for å gjøre endringer, slik at man fremover kan ivareta både kvalitet og nærhet til helsetjenester, sier Kjerkol.

Men sykehuset i Lofoten tas nå ut av ligningen, sier Kjerkol til VG.

– I dag skal det feires

De ansatte på sykehuset i Lofoten fulgte sykehustalen. Espen Hansen hadde egentlig ikke tenkt å se den, han forventet enda mer dårlig nytt.

– Vi klappet alle sammen og det ble stor jubel. Folk har tårer i øynene, sier Hansen.

Nå kan han puste lettet ut og fokusere på det han syns er viktigst, nemlig å gi god helsehjelp til folkene i Lofoten.

– I dag skal det feires. Jeg hadde egentlig hvit måned, men det ryker nå, sier Hansen.

En helsetjeneste i krise

Over tid har helsetjenesten i hele Norge blitt mer og mer avhengig av innleid arbeidskraft.

Dette henger sammen med at flere trenger helsehjelp, og at det noen steder er vanskeligere å få folk til å ta faste jobber i helsetjenesten.

Flere opplever at den offentlige helsetjenesten er for presset, og tar jobber i det private der de kan velge selv hvor og når de vil jobbe.

Det er varslet en eldrebølge, som vil doble antall eldre nordmenn. Samtidig blir det færre unge og yrkesaktive.

Altså færre som kan ta vare på de som trenger helsehjelp.

Dette er noe som vil ramme hele landet. Men det viser seg allerede i Nord-Norge. Lengst nord er befolkningen eldre, og det er færre unge som ønsker å bosette seg der.

Det jobbes med løsninger, men ingen vet nøyaktig hvordan helsetjenesten skal rustes for fremtiden.

Men det er pekt på noen løsninger:

  • Bedre oppgavedeling. At de sykepleierne og legene vi har får konsentrere seg om faget. Det betyr at sykepleiere for eksempel ikke skal bruke tid på rengjøring.

  • Flere arbeidsgrupper. Det er særlig pekt på at det må flere helsefagarbeidere inn i helsetjenesten.

  • Mer bruk av teknologi. Økt digitalisering av helsetjenesten skal kunne effektivisere driften. Det brukes allerede kunstig intelligens på flere sykehus.

  • Bedre arbeidsbetingelser. Fagforeningene kjemper for bedre lønn og betingelser for helsepersonell, slik mener de flere kan ønske å ta faste stillinger.