— Jeg forstår veldig godt at man er bekymret for sykehustilbudet