Etter lange diskusjoner ble styret i Helse Nord enig