Det skriver de i ei pressemelding som er sendt ut fredag ettermiddag.

Årsaken er at den store tilstrømmingen av pasienter har avtatt noe, det er færre utskrivningsklare pasienter og mindre sykdom blant ansatte.

– Grønt nivå innebærer at vi fortsatt opprettholder beredskapen, men reduserer til et lavere nivå. Vi har fortsatt mange innlagte pasienter og følger utviklingen tett. Ny vurdering av beredskapsnivå gjøres neste uke, sier Siri Tau Ursin, direktør ved Nordlandssykehuset.

Grønt beredskapsnivå innebærer at det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak og at situasjonen krever økt oppmerksomhet.​​

Nordlandssykehuset gikk i gul beredskap 10. januar.

Over hele landet har sykehusene hevet beredskapen den siste tiden.