Må betale for å ha satt gang renovering uten tillatelse

foto